aglomancha.com utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por nuestra web.

Para saber más sobre el uso que hacemos de las cookies, consulta nuestra Política sobre el uso de cookies. Leer más

Acepto
Russian (CIS)Română (România)French (Fr)Polish (Poland)Arabic (العربية الموحدة)Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

Aglomancha

Politica de prevenire

AGLOMANCHA Empresa Constructora, S.A. realizează toate tipurile de lucrări civile, dintre care evidenţiem fabricarea de mixturi bituminoase la cald. Lucrări rutiere fără calificare specifică. Pavaje cu mixturi bituminoase. Piste de aterizare. Sisteme de conducte pe sub drumuri din beton. Poduri din beton armat. Poduri din beton precomprimat. Alimentări şi canalizări. Şanţuri si canale de scurgere. Protejarea malurilor si canalizare. Lucrări hidraulice fără calificare specifică. Instalaţii de semnalizare şi marcaje rutiere. Grădinărit şi plantări.

Politica de Prevenire are scopul de a promova îmbunătățirea condițiilor de muncă, pentru a ridica nivelul de siguranță, sănătate și bunăstare a lucrătorilor.

Responsabilitatea în gestionarea prevenirii Riscurilor la locul de muncă revine întregii Organizaţii şi, prin urmare, toate nivelele îşi asumă angajamentul de a include gestionarea preventivă în activităţile lor.

Îmbunătăţirea continuă în cadrul acțiunii preventive poate fi realizată numai prin informarea, consultarea şi participarea personalului de la toate nivelele, din cadrul tuturor Centrelor de Lucru și a Delegațiilor.

Conducerea companiei AGLOMANCHA Empresa Constructora, S. A., conştientă de importanţa asigurării siguranţei și sănătății lucrătorilor săi precum și a conservării locurilor de muncă, a patrimoniului şi a continuităţii companiei, stabilește Politica sa de Prevenire care asigură cadrul pentru stabilirea și revizuirea următoarelor obiective:

1.    Atingerea unui nivel înalt de siguranţă și sănătate la locul de muncă, care deserveşte şi promovează respectarea strictă a legislației existente privind Prevenirea Riscurilor la locul de muncă, precum și alte cerințe considerate adecvate de către companie.
2.   Dezvoltarea, punerea în aplicare și menținerea unui model de Gestionare a Prevenirii care vizează îmbunătățirea continuă a Condițiilor de Muncă și a gestionării şi a eficacităţii în Prevenirea Riscurilor la locul de muncă.
3.   Integrarea unui astfel de sistem în managementul companiei AGLOMANCHA S.A., astfel încât prevenirea să fie inclusă în toate activităţile care au loc în Companie, cu impact potenţial asupra siguranţei, sănătății sau bunăstării personalului.
4.    Dezvoltarea, punerea în aplicare și menținerea actualizată a Planurilor de Prevenire din toate activităţile noastre.
5.   Asigurarea participării şi informării lucrătorilor şi îndeplinirea dreptului de consultare a acestora, precum și desfăşurarea activităților de formare profesională necesare pentru desfăşurarea unei politici de prevenire.
6.    Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor prin protocoale legate de activitate şi riscurile asociate cu aceasta.
7.    Integrarea furnizorilor, reprezentanților și subcontractanților noştri în angajamentul activ la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
8.    Realizarea de controale sistematice, interne şi externe, care să verifice respectarea şi eficienţa politicii stabilite.
9.    Dotarea Companiei cu resursele umane şi materiale necesare desfăşurării aceastei politici preventive.
10.   Obiectivele prevăzute în această Politică reflectă angajamentul pe care conducerea companiei AGLOMANCHA S. A. îl are stabilit, în cea mai mare măsură posibilă, pentru prevenirea daunelor şi a deteriorării stării de sănătate a lucrătorilor din această companie.

Acest document este comunicat tuturor persoanelor care lucrează în cadrul companiei AGLOMANCHA Empresa Constructora, S. A., sau pentru ea, fiind, de asemenea, la dispoziţia celor care solicită consultarea documentului.

 

Aglomancha
Empresa Constructora Bucuresti
Str: Ghe. Dem Teodorescu nº 11 apt 1-6. Sector 3.
Bucuresti, Romania
cp: 030915
aglomancharo@aglomancha.com
Tlf: 021.7961686
Fax: 021.7961296

| © Aglomancha - Blvd. Alfonso X el Sabio 1, 1º - Cp 13001 - Ciudad Real - Spania |